Aktuality

V rámci soutěže Stavba Karlovarského kraje je pod číslem S22 přihlášena stavba Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezí nad Ohří, pro kterou můžete hlasovat zde. Za všechny hlasy předem moc děkuji 🙂

O nás

Firma MH Projekt spol. s.r.o. poskytuje služby v oblasti projektování pozemních komunikací. Založena byla v roce 2017 a navazuje na samostatnou projekční činnost Ing. Martina Haueisena.

Ing. Martin Haueisen je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru ID00 – dopravní stavby. Pochází z Chebu, vystudoval ČVUT v Praze, fakultu stavební a začátky jeho projekční praxe sahají do roku 2004. Od roku 2010 funguje samostatně jako OSVČ.

Je pravidelným účastníkem projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Jedná se o proces celoživotního doplňování a rozšiřování znalostí vyplývající z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků. Účast v tomto projektu je předpoklad pro vysokou odbornou úroveň autorizovaných osob a jejich profesní růst.

Naše služby

Jsme zkušeným generálním dodavatelem projektových dokumentací a to včetně nezbytných předprojektových podkladů. Projekty zpracováváme jak pro veřejné zadavatele (obce, města, KSUS, …), tak i pro soukromé investory.

V rámci projektové přípravy jsme schopni vyhotovit projekty ve všech výkonových fázích. Řešíme projekty od jednoduchých sjezdů k rodinným domům přes chodníky, cyklostezky, polní a lesní cesty, parkoviště, úpravy veřejných prostranství (náměstí, pěší zóny, …), obytné zóny a zóny Tempo 30, úrovňové křižovatky, areálové komunikace a parkoviště pro obchodní centra, autobusové zastávky, opravy a rekonstrukce silnic, až po kompletní rekonstrukce místních komunikací a průtahů obcemi.

Formou subdodávek zajišťujeme předprojektové podklady (geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, vsakovací zkoušky, kamerové prohlídky kanalizace, měření intenzity dopravy, …) i projektové dokumentace ze souvisejících oborů (kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, sadové úpravy, opěrné zdi, statika, …) , včetně potřebné koordinace.

Úzce spolupracujeme s řadou architektonických a projekčních kanceláří, pro které zpracováváme jakožto subdodavatelé dopravní řešení.

Projektové dokumentace zpracováváme v souladu s platnou legislativou a normami. Pracujeme v prostředí AutoCADu a jeho nástaveb Civil 3D a Vehicle Tracking.

Součástí naší pracovní činnosti jsou i pasporty komunikací a dopravního značení, dopravně-inženýrská opatření pro realizaci staveb, hrubé odhady nákladů a rozpočty vč. soupisu prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Rozpočty jsou zpracovávány v softwaru KROS v aktuální cenové úrovni ÚRS.

V neposlední řadě zajišťujeme k našim projektovým dokumentacím inženýrskou činnost v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Naším cílem je, aby stavby realizované podle našich projektových dokumentací byly svými uživateli vnímány jako bezpečné, orientačně přehledné a esteticky příjemné.

Působíme výhradně v Karlovarském kraji. Důvodem je znalost zdejšího prostředí – důkladná znalost lokality, místních úřadů a úředníků a prostředí správců inženýrských sítí a dalších obdobných organizací – což vede k hladkému průběhu projekční činnosti a k následnému vydání příslušného povolení. Ojediněle působíme i za hranicemi Karlovarského kraje a to pouze formou subdodávek dopravního řešení pro spolupracující architektonické a projekční kanceláře.

Reference

Kontakt

+420 605 031 348

info@mhprojekt.cz

MH Projekt spol. s r.o.

Vedená u Krajského soudu v Plzni

pod spisovou značkou C 34876

Jednatel: Ing. Martin Haueisen

 

Sídlo: Dukelská 599/2, CZE – 350 02 Cheb

Kancelář: Dukelská 599/2, CZE – 350 02 Cheb

(adresa pro doručování korespondence)

 

ID datové schránky: dd8muej

 

Fakturační údaje:

MH Projekt spol. s r.o.

Dukelská 599/2, CZE – 350 02 Cheb

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 280368888 / 0300

IČO: 06265618   DIČ: CZ06265618

Ing. Martin Haueisen - OSVČ

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

ČKAIT: 0301387

 

Sídlo: Bezejmenná 1424/9, CZE – 350 02 Cheb

Kancelář: Dukelská 599/2, CZE – 350 02 Cheb

(adresa pro doručování korespondence)

 

ID datové schránky: efacu6d

 

Fakturační údaje:

Ing. Martin Haueisen

Bezejmenná 1424/9, CZE – 350 02 Cheb

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 268419371 / 0300

IČO: 87334321   DIČ: neplátce DPH